Ochrana osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů


Pro zákazníky, dodavatele, návštěvníky webových stránek a marketing.

 

Naše společnost, All Klima Servis s.r.o., se sídlem Světlá 59, 552 05 Lhota pod Hořičkami, IČO:24783552, zapsaná u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 29226 (dále jen „Společnost“), vydala Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“), v souladu s Nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“), známé také jako „GDPR“
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, pro jaké účely, jakým způsobem a jak dlouho. Komu a z jakého důvodu je může předat a zároveň informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

 

Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů:

  • Stávajících zákazníků a uživatelů našich služeb
  • Našich dodavatelů a obchodních partnerů
  • Zástupců těchto zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů, nebo jejich kontaktních osob
  • Zájemců o naše služby, nebo zboží
  • Osob kterým zasíláme obchodní sdělení
  • Návštěvníků našich webových stránek

 

 

I. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost All Klima Servis s.r.o. (viz.výše).
Kontaktní adresa, kam můžete zasílat své dotazy a požadavky ohledně zpracovávání osobních údajů: All Klima Servis s.r.o., Klicperova 720, 504 01 Nový Bydžov.
Pověřená osoba: Jan Kastler – jednatel, tel.:608 269 994, e-mail: kastler.j@allklima.cz
Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních dat můžete kdykoli odvolat také na e-mailové adrese info@allklima.cz

 

II. Rozdělení osobních údajů dle kategorií

Osobním údajem se rozumí jakákoli informace, vztahující se k fyzické osobě, kterou je Společnost schopna identifikovat.
V souvislosti s podnikáním Společnost nakládá s následujícími „kategoriemi“ osobních dajů:

 

1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy

Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a vámi, nebo jednání o takové smlouvě.
Zpravidla jde o akademický titul, jméno a příjmení, obchodní název firmy, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla, nebo místa podnikání, podpis apod. Také jde o akademický titul, jméno a příjmení, funkci a podpis vašich zástupců, nebo pověřených osob.

 

2. Údaje o zboží, službách a dodací údaje

Zpracováváme údaje o tom, jaké služby, nebo zboží si u nás objednáváte a adresu pro doručení.

 

3. Platební údaje

Zpracováváme číslo vašeho bankovního účtu, abychom mohli identifikovat vaše platby.

 

4. Fakturační údaje

Zpracováváme údaje, jako vaše jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zakoupené službě, nebo zboží a jejich ceně, nezbytné pro vystavení vyúčtování za služby, nebo zboží, abychom mohli splnit povinnost vést účetnictví dle zákona.

 

5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb či zboží, mezi Společností a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem, zápisy z osobní komunikace se zákazníkem, popř. záznamy telefonických hovorů.

 

6. Údaje získané při zadání dotazu na webových stránkách

Jsou údaje, které zadáte při dotazu do kontaktního formuláře na našich webových stránkách, jako jméno a příjmení, název společnosti, e-mailová adresa, popř. telefonní číslo.

 

7. Databáze zákazníků a dodavatelů

S kým jsme již navázali obchodní kontakt, uchováváme v naší databázi jeho identifikační a kontaktní údaje, jako akademický titul, jméno a příjmení, obchodní název společnosti (firmy), IČO, DIČ, adresa sídla, nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje využíváme pro komunikaci, uzavírání nových smluv, plnění smluv stávajících, řešení servisních zásahů a reklamací.

 

8. Údaje pro marketingové účely

Pro marketingové účely využíváme databázi našich stávajících zákazníků. Jde o jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

 

9. Údaje z jednání o pracovní smlouvě

V případě, že se u nás budete ucházet o zaměstnání, budeme po dobu jednání o uzavření pracovní, nebo jiné pracovněprávní smlouvy potřebovat vaše identifikační a kontaktní údaje. Dále také údaje o vašem dosaženém vzdělání, dovednostech, schopnostech a dosavadní praxi, které nám předáte např. formou životopisu, či při osobním jednání.

 

III. Účel a právní základ pro zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel, např. abychom mohli poskytnout službu, nebo dodat zboží. Je to i v případech, kdy sjednáváme novou smlouvu. Povinnost zpracovávat vaše údaje nám ukládá i řada právních předpisů, jako zákon o účetnictví , o DPH, o dani z příjmu, atd.
Obsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti, nebo na základě zákona, pro ostatní pouze na základě vašeho souhlasu. Ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti váš souhlas nepotřebujeme. Osobní údaje pro tyto záležitosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení. Poté jsou údaje anonymizovány, nebo vymazány.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace