Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky instalujeme pro rodinné a bytové domy, bytové jednotky, školy, kuchyně, garáže, bazény, ale také pro ostatní prostory, jako jsou zdravotnická zařízení, lázeňské domy, kanceláře, sklady, či výrobní haly.

Podmínky a požadavky na větrání a vytápění staveb, upravuje Vyhláška č.268/2009 Sb., později pozměněna Vyhláškou č.20/2009 Sb., v níž se v §11/5 píše:
„Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.“
Pro zajištění těchto podmínek, je s ohledem na nákladovost, v současné době nejvhodnějším řešením, instalace rekuperační jednotky.

Instalací rekuperační jednotky předejdete nechtěné vlhkosti a plísním, zbavíte prostor prachu a mikroorganismů. Jinými slovy, jde o nepřetržité (nebo přerušované) větrání prostor, při využití teploty vzduchu z těchto prostor. Odtahovaný a přiváděný vzduch se v rekuperační jednotce nepřímo potkává a předává si tak teplo, či chlad z odpadního vzduchu. Dnes se uvádí účinnost rekuperátorů až 95% a to především v závislosti na velikosti a druhu rekuperační jednotky.
Vhodnou rekuperační jednotku vám navrhneme až s ohledem na výkonové a rozměrové parametry každé jednotlivé stavby.
Na trhu je dnes nepřeberné množství rekuperačních jednotek jak pro rodinné domy, či bytové jednotky, tak i pro komerční, nebo průmyslové objekty, od českých výrobců. A to od základních rekuperačních jednotek, určených pouze k větrání až po kompaktní vytápěcí jednotky s rekuperací, např. s tepelným čerpadlem. Tímto způsobem lze na vytápění uspořit 30-50%.

Pokud zvažujete pořízení rekuperační jednotky pro novou, či již stávající stavbu, neváhejte nás oslovit.
Zajistíme pro vás kompletní službu, od zaměření a návrh, přes projekt, instalaci, zprovoznění vč. zaregulování, až po zaškolení obsluhy.
Záruční i pozáruční servis je pro nás samozřejmostí.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace