Revize

Provádíme:

  • Periodické kontroly těsnosti chladících okruhů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.517/2014, vystavení evidenčních knih zařízení.
  • Periodické kontroly požárních klapek, ventilů a uzávěrů, protipožárních a kouřotěsných dveří a přepážek, vystavení evidenčních knih.
  • Periodické kontroly zařízení pro odvod tepla a kouře, vystavení evidenčních knih zařízení.
  • Periodické kontroly zařízení pro odvětrání chráněných únikových cest (CHUC), vystavení evidenčních knih zařízení.

Kontaktujte nás